Browse through: Met Naald en Schaar: 1950-1951: Dutch sewing history.

Please, click on the pictures to enlarge them.

First a request in Dutch.

Het volgend verhaal is zo zorgvuldig mogelijk geschreven. Helaas is er niet heel veel meer bekend over dit tijdschrift. Ik hoop dat bij eventuele fouten je me het alsjeblieft laat weten. Ook als je meer verhalen hebt of leuke anekdotes, laat het me alsjeblieft weten. Het zou zonde zijn als dit stuk Nederlandse geschiedenis verloren gaat. Ik schrijf dit blog in het Engels, maar onderaan zet ik de Nederlandse vertaling.

Translation:

The following story is written as carefully as possible. Unfortunately, not much is known anymore about this magazine. I hope that if I make any mistakes, you would let me know. Also if you have more stories or nice anecdotes, please let me know. It would be a shame if this piece of Dutch history is lost. I write this blog in English, but at the bottom I put the Dutch translation

October 1950


The history

This is a piece of fully-fledged Dutch history. Something my grandmother still enjoyed. This is the 1950's version of the online sewing course.

The course and the fashion schools of the course leader Ms Ida de Leeuw van Rees were so popular that she was the first Dutch woman to obtain a driving license.

After the war, buying clothes in the shops was still a luxury and making clothes yourself was the norm. "Met Naald en Schaar" ("With a needle and scissors") was a radio program in which ladies who had registered, received a sewing package. These journals were included in that package for the course year 1950-1951. Not every woman had the opportunity to study at the fashion school. These teaching packages and radio show offered a solution. Thus the art of making clothes became available to everyone.

Ida de Leeuw van Rees taught at a fashion school in Amsterdam and married the director's son later. She expanded the school in several cities and visited them regularly to teach there. Her brother worked at the radio and they came up with the idea of ​​teaching a sewing course by radio. In October 1926, this series started with 600 registrations and reached the top of its popularity 32,000 registrations in 1932. During the war, the broadcasts were stopped, probably because her husband was Jewish, but after the war the broadcasts started again with the same popularity as before the war. After the war, general wealth increased rapidly, ready-made clothes became cheaper and the popularity of the program disappeared. The last broadcast was made in 1963.

February 1951The radio broadcast

www.nporadio5.nl

This is a link to a radio broadcast of November 7, 2019 that celebrates 100 years of Dutch radio. From 1:18 to about 2:00 a part of "Met Naald en Schaar" will be played. From 2:32 you will hear the end of the last broadcast where a very emotional Mrs. de Leeuw van Rees says goodbye (ignore the melodramatic music that is placed behind it). This broadcast was recorded before broadcast because of the expected emotions.

Biografie: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/gilkens

April 1951-a wedding editionThe magazine

I only have a few booklets. But it seems that every course year starts in September with determining and measuring your "basic model". These will be the basic models A, B (for corpulent figures) and C (young girls). The further models are then made on the basis of these basic models. The course years end in April or May. Each month has a magazine that lists different models and it seems that the models become more difficult as the course year progresses.


May 1951De geschiedenis

Dit is een stuk volwaardig Nederlandse geschiedenis. Iets waar mijn grootmoeder nog van heeft genoten. Dit is de jaren ’50 versie van de online naai-cursus.

De cursus en de modevakscholen van de cursusleidster mevrouw Ida de Leeuw van Rees waren zo populair dat zij als eerste Nederlandse vrouw een rijbewijs behaalde.

Na de oorlog was kleren kopen in de winkels nog een luxe en zelf kleren maken de norm. ‘Met naald en schaar was een radio-programma waarbij dames die zich hadden ingeschreven een lespakket kregen. Deze tijdschriften zaten in dat pakket voor het ‘cursus-jaar 1950-1951.

Niet iedere vrouw had de mogelijkheid (gehad) om te studeren aan de modevakschool. Deze lespakketten en radio-show boden uitkomst. Zo werd de kunst van kleren maken voor iedereen beschikbaar.

 Ida de Leeuw van Rees gaf les op een modevakschool in Amsterdam en trouwde daar met de zoon van de directrice. Zij breidde de school uit met meerdere dependances en zij bezocht deze regelmatig om daar lessen te geven.

Haar broer werkte bij de radio en zij kwamen op het idee om een naaicursus te geven via de radio. In oktober 1926 begon deze serie met 600 inschrijvingen en behaalden op het top van haar populariteit 32.000 inschrijvingen.

In de oorlog werden de uitzendingen gestaakt, waarschijnlijk omdat haar man Joods was, maar na de oorlog begonnen de uitzendingen weer met dezelfde populariteit als voor de oorlog. Na de oorlog nam de welvaart snel toe, werden kant en klare kleren goedkoper en daarmee verdween de populariteit van het programma. In 1963 werd de laatste uitzending gedaan.

Radio uitzending

www.nporadio5.nl

Dit is een link naar een radio-uitzending van 7 november 2019 dat 100 jaar Nederlandse radio viert. Vanaf 1:18 tot ca 2:00 wordt een stukje van het programma laten horen. Vanaf 2:32 hoor je het einde van de laatste uitzending waarbij een zeer geƫmotioneerde mevrouw de Leeuw van Rees afscheid neemt (negeer het melodramatische muziekje dat er achter geplaatst is). Deze uitzending werd uitzonderlijk opgenomen op plaat vanwege de verwachte emoties.

Biografie: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/gilkens

De boekjes

Ik heb maar een paar boekjes, maar het lijkt erop dat elk cursus jaar in september begint met het bepalen en maatnemen van jou ‘grondmodel’. Dit worden de grondmodellen A, B(voor corpulente figuren) en C (jonge meisjes). De verdere modellen worden dan gemaakt op basis van deze grondmodellen.

De cursusjaren eindigen in april of mei. Per maand is een tijdschriftje dat verschillende modellen weergeeft en het lijkt erop dat de modellen moeilijker worden naar mate het cursusjaar vordert.

Heb je meer informatie, laat het me alsjebleft weten in onderstaande reacties.


Other posts:


Comments

Popular Posts